Privacybeleid

Wat is Oneliners privacybeleid?

Jeroen De Smet avatar
Geschreven door Jeroen De Smet
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Privacybeleid

Laatst bijgewerkt op 4 september 2019.

Oneliner Translations ("Oneliner", "wij" of "ons") weet dat u het belangrijk vindt hoe informatie over u wordt gebruikt en gedeeld. Dit privacybeleid legt uit welke informatie van u zal worden verzameld door Oneliner wanneer u Oneliner.be en/of gerelateerde software en diensten van Oneliner (de "Dienst") gebruikt, hoe de informatie zal worden gebruikt, en hoe u de verzameling, correctie en/of verwijdering van informatie kunt controleren. Wij zullen uw informatie niet anders gebruiken of delen dan zoals beschreven in dit privacybeleid.

Informatie die wij verzamelen
Door de gebruiker verstrekte informatie: Als onderdeel van het gebruik van de Dienst kan u gevraagd worden bepaalde informatie te verstrekken om u te registreren en een account aan te maken ("Registratiegegevens"). Als u per e-mail met ons correspondeert, kunnen wij de inhoud van uw e-mailberichten, uw e-mailadres en onze antwoorden bewaren.

Via cookies verkregen informatie: Wanneer u Oneliner.be bezoekt, kunnen wij één of meer cookies – een klein tekstbestand met een reeks alfanumerieke tekens – naar uw computer sturen die uw browser uniek identificeren. Een cookie verzamelt geen persoonlijke informatie over u. Oneliner gebruikt zowel sessiecookies als permanente cookies. Een permanente cookie blijft op uw harde schijf staan nadat u uw browser hebt gesloten. Permanente cookies kunnen door uw browser worden gebruikt bij volgende bezoeken aan de site. Permanente cookies kunnen worden verwijderd door de aanwijzingen van uw webbrowser te volgen. Een sessiecookie is tijdelijk en verdwijnt nadat u uw browser sluit. U kunt uw webbrowser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies van de Dienst niet goed werken als de mogelijkheid om cookies te accepteren is uitgeschakeld.

Informatie uit logbestanden: Informatie uit logbestanden wordt automatisch door uw browser gerapporteerd telkens wanneer u een webpagina opent. Wanneer u Oneliner.be of onze verwante websites bekijkt, registreren onze servers automatisch bepaalde informatie die uw webbrowser verstuurt wanneer u een website bezoekt. Deze serverlogs kunnen informatie bevatten zoals uw webverzoek, Internet Protocol ("IP")-adres, browsertype, verwijzende/laatst bekeken pagina's en URL's, aantal kliks, domeinnamen, landingspagina's, bekeken pagina's en andere dergelijke informatie.

Hoe wij uw informatie gebruiken

Door de gebruiker verstrekte informatie: Door aan Oneliner uw e-mailadres te verstrekken geeft u ons toestemming om het e-mailadres te gebruiken om u kennisgevingen in verband met de Dienst te sturen, inclusief alle wettelijk vereiste kennisgevingen, in plaats van communicatie per post. Als onderdeel van ons registratieproces zullen wij ook uw toestemming vragen om uw e-mailadres te gebruiken om u andere berichten te sturen, zoals nieuwsbrieven, wijzigingen in de kenmerken van de Dienst, of speciale aanbiedingen.

Oneliner kan bepaalde informatie over u gebruiken zonder u als individu te identificeren tegenover derden. Wij doen dit voor doeleinden zoals het analyseren van het gebruik van de Dienst, het diagnosticeren van problemen met de Dienst of technische problemen, het handhaven van de veiligheid en het verbeteren van de Dienst.

Wij gebruiken cookies en informatie uit logbestanden om: (a) informatie te onthouden zodat u deze niet opnieuw hoeft in te voeren tijdens uw bezoek of de volgende keer dat u de site bezoekt; (b) aangepaste, gepersonaliseerde inhoud en informatie te verstrekken; (c) de doeltreffendheid van onze Dienst te controleren; (d) geaggregeerde statistieken zoals het totale aantal bezoekers en het verkeer te controleren; en (e) door onze gebruikers of technici gemelde technologische problemen te diagnosticeren of op te lossen die verband houden met de IP-adressen die door een specifiek webbedrijf of een specifieke ISP worden gecontroleerd.

Hoe wij uw informatie delen

Persoonlijk identificeerbare informatie: Oneliner zal uw persoonlijk identificeerbare informatie niet verhuren of verkopen aan anderen en zal deze niet delen met anderen, behalve zoals hierin voorzien. Oneliner kan uw persoonlijk identificeerbare informatie delen met derden, uitsluitend om diensten aan u te verlenen. Indien wij dit doen, zal het gebruik van uw informatie door dergelijke derden onderworpen zijn aan dit privacybeleid. Wij kunnen persoonlijke informatie opslaan op locaties buiten de directe controle van Oneliner (bijvoorbeeld op servers of databases bij hosting providers).

Bij de ontwikkeling van ons bedrijf kunnen wij activa of bedrijfsactiviteiten kopen of verkopen. Informatie over klanten, e-mails en bezoekers is over het algemeen een van de overgedragen bedrijfsmiddelen bij dit soort transacties. Wij kunnen dergelijke informatie ook overdragen in de loop van bedrijfsafsplitsingen, fusies of ontbindingen.

Behalve zoals anders beschreven in dit privacybeleid, zal Oneliner geen persoonlijke informatie vrijgeven aan derden, tenzij de wet of een dagvaarding ons daartoe verplicht of als wij van mening zijn dat een dergelijke actie noodzakelijk is om (a) te voldoen aan de wet, gevolg te geven aan een dagvaarding aan ons of onze filialen, of vermoede of daadwerkelijke illegale activiteiten te onderzoeken, te voorkomen of actie te ondernemen in dit verband; (b) onze rechten af te dwingen, voorzorgsmaatregelen te nemen tegen aansprakelijkheid, vorderingen of beschuldigingen van derden te onderzoeken en ons te verdedigen, handhavingsinstanties van de overheid bij te staan, of de veiligheid of integriteit van onze site te beschermen; en (c) de rechten, eigendom of persoonlijke veiligheid van Oneliner, onze gebruikers of anderen uit te oefenen of te beschermen.

Niet persoonlijk identificeerbare informatie: Wij kunnen niet persoonlijk identificeerbare informatie (zoals anonieme gebruiksgegevens, verwijzende/laatst bekeken pagina's en URL's, platformtypes, aantal kliks enz.) delen met geïnteresseerde derden om hen en ons inzicht te geven in het gebruik van de Dienst.

Hoe wij uw informatie beschermen

Oneliner levert commercieel redelijke inspanningen om de veiligheid van onze systemen te waarborgen. Wij kunnen de veiligheid van de informatie die u aan Oneliner doorgeeft echter niet verzekeren of garanderen; u doet dit op eigen risico.

Compromittering van persoonlijke informatie

In het geval dat persoonlijke informatie wordt gecompromitteerd als gevolg van een inbreuk op de beveiliging, zal Oneliner de personen van wie de persoonlijke informatie is gecompromitteerd onmiddellijk op de hoogte brengen, in overeenstemming met de kennisgevingsprocedures die in dit privacybeleid zijn uiteengezet, of zoals anderszins vereist door de toepasselijke wetgeving.

Uw keuzes over uw informatie

U kunt natuurlijk weigeren om persoonlijk identificeerbare informatie aan Oneliner te verstrekken, in welk geval Oneliner niet in staat zal zijn om de Dienst aan u te leveren. U kunt de informatie die Oneliner over u bijhoudt inzien en corrigeren door rechtstreeks contact met ons op te nemen via info@oneliner.be.

Privacy van kinderen

De bescherming van de privacy van jonge kinderen is bijzonder belangrijk. Daarom verzamelt of vraagt Oneliner niet bewust persoonlijke informatie van personen jonger dan 13 jaar en staan wij niet bewust toe dat dergelijke personen zich registreren. Als je jonger bent dan 13 jaar, stuur ons dan geen informatie over jezelf, zoals je naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres. Niemand jonger dan 13 jaar mag persoonlijke informatie verstrekken aan of op Oneliner. Indien wij ontdekken dat wij persoonlijke informatie hebben verzameld van een kind jonger dan 13 jaar zonder verificatie van de toestemming van de ouders, zullen wij deze informatie zo snel mogelijk verwijderen. Als u denkt dat wij informatie hebben van of over een kind jonger dan 13 jaar, neem dan contact met ons op via info@oneliner.be.

Kennisgevingsprocedures

Het is ons beleid om kennisgevingen, ongeacht of het gaat om wettelijk verplichte kennisgevingen of kennisgevingen voor marketing- of andere bedrijfsgerelateerde doeleinden, aan u te verstrekken per e-mail of door een opvallende plaatsing van een dergelijke kennisgeving op onze websitepagina, zoals bepaald door Oneliner naar eigen goeddunken. Wij behouden ons het recht voor om de vorm en de middelen voor het verstrekken van kennisgevingen aan u te bepalen, met dien verstande dat u zich kunt afmelden voor bepaalde vormen van kennisgeving zoals beschreven in dit privacybeleid.

Gevestigd in België

Onze hoofdzetel bevindt zich in België. Uw gegevens worden bewaard in België en de transacties worden verwerkt in € op servers in België. Dienovereenkomstig worden alle gegevens bewaard in overeenstemming met de Belgische wetten en procedures, die verschillen van die in andere regio's van de wereld, zoals de VS. Door deze Dienst te gebruiken, erkent u dat u dit gegevensbeleid begrijpt en ermee instemt.

Wijzigingen in ons privacybeleid

Als wij ons privacybeleid en onze procedures wijzigen, zullen wij deze wijzigingen op onze website publiceren. Wijzigingen in dit privacybeleid worden van kracht wanneer ze op deze pagina worden gepubliceerd.

Als u vragen hebt over dit privacybeleid of de privacypraktijken van Oneliner, neem dan contact met ons op via info@oneliner.be.

Was dit een antwoord op uw vraag?