All Collections
Informasjon om tjenesten
Hvor lenge kan jeg bruke en sykkel?
Hvor lenge kan jeg bruke en sykkel?

Forklaring av leietid og utvidet leie

Oslo Bysykkel avatar
Written by Oslo Bysykkel
Updated over a week ago

Du kan ha sykkelen i inntil 60 minutter uten ekstra kostnad før du må låse den i en stasjon.

Unnlater du å levere tilbake bysykkelen, vil du bli belastet i henhold til overtidsbruk. Du vil få en SMS med påminnelse 10 minutter før vi begynner å trekke deg. 

Totalt kan du ha sykkelen i 3 timer, mot 15 kr per kvarter etter de inkluderte 60 minuttene har gått.

Hva som skjer om du leverer en sykkel for sent

  • Har du sykkelen over de inkluderte 60 minuttene vil du det koste 15 kroner per påbegynte kvarter. 

  • Har du ikke et kort knyttet til kontoen vil abonnementet bli sperret

  • Sperring av profil gjelder ut hele sesongen, så det er lurt å følge med på tiden, og ta kontakt med oss hvis det oppstår problemer. 

Hvor lenge kan jeg ha en sykkel?

  • Du kan ha sykkelen inntil 60 minutter uten ekstra kostnad før du må låse den i en stasjon. 

  • Du kan ha sykkelen i opptil 3 timer, med utvidet leie.

Did this answer your question?