Oslo kommune oppfordrer folk til å heller sykle eller gå enn å reise kollektivt. Bysyklene brukes likevel av mange - i gjennomsnitt er hver sykkel på 6-7 turer hver eneste dag. Dette kombinert med at det er 3000 bysykler gjør det til en umulig oppgave å rengjøre og desinfisere alle syklene mellom hver tur. 

For å forhindre smitte av Covid-19 via bysyklene, oppfordrer vi alle våre brukere til å følge norske myndigheters råd for å forebygge smitte:

  • Vask hendene grundig FØR og ETTER en sykkeltur med såpe og lunkent vann, alternativt bruk desinfeksjonsmiddel som inneholder alkohol

  • Bruk gjerne hansker hvis mulig

  • Unngå å ta deg i ansiktet under og etter en tur uten å ha vasket/desinfisert hendene først.

  • Host eller nys i albuekroken eller i et papirlommetørkle 

  • Hold minimum 1 meters avstand til andre brukere

  • Bruk helst appen, og ikke skjermen for å låse opp en sykkel

  • Hold deg hjemme om du ikke føler deg frisk

Forøvrig anbefaler vi alle til å bruke app, fremfor skjermen (på søylen) for å låse opp en sykkel.

Internt har vi også iverksatt strenge tiltak for å forhindre smittespredning. Blant annet terpes det på god håndhygiene, nysing og hosting i albuen og god avstand til andre kollegaer og brukere, i tillegg til rutiner rundt hvordan operasjonsteamet jobber sammen. Det er nå kun en sjåfør per ombæringsbil, alle medarbeidere skal bruke hansker ved håndtering av syklene, og syklene vil repareres mest mulig på gaten og ikke på verkstedet. 

Did this answer your question?