All Collections
Informasjon om tjenesten
Veien til et bysykkelstativ
Veien til et bysykkelstativ

Prosessen fra planlegging til ferdigstillelse

Oslo Bysykkel avatar
Written by Oslo Bysykkel
Updated over a week ago

Siden slutten av 2015 har vi utvidet, bygget, tatt ned, reetablert, flyttet og planlagt rundt 500 bysykkelstativ i Oslo, fra sentrum og ut til Ring 3. Nesten 300 av dem brukes hver dag av våre brukere, mange ble kun med planene. Mange er lagt vekk av praktisk årsaker, andre har vi ikke gitt opp helt enda. For selv om avtalen med Oslo kommune tilsier at vi har kommet i mål med antall låser, jobber vi fortsatt hver dag med å lage et enda bedre system slik at vi kan være til stede der dere er og skal.

Hvordan bygge et bysykkelstativ?

Veien fra idé til ferdig stativ er omfattende: Hvert stativ begynner som et forslag, men innen det er på plass skal det gjennom en prosess på 13 steg som involverer mange mennesker og etater.


Veien til et ferdig stativ

 1. Planlegging: Hvor trenger vi flere stativ? Basert på innspill fra brukere og utbyggere, kollektivknutepunkt, hvite flekker på kartet, hva som er hensiktsmessig i forhold til ombæring og best brukervennlighet ser vi på aktuelle områder og planlegger neste steg.

 2. Befaring: Et stativ lar seg ikke bygge med mindre det er fysisk plass til det, og det vet vi ikke før vi har vært der og sett med egne øyne. Vi har med lasermåler, og undersøker grunnen, tilgang til strøm, plassering i forhold til sikkerhet for gående og kjørende etc. Mange steder viser seg ikke å være egnet, andre steder kan fungere om vi for eksempel tar noen parkeringsplasser. I alle tilfeller må det være mulig å få strøm dit.

 3. Tegning: Stativet tegnes inn i kart som et konkret forslag, med antall låser og reklamevitriner. Vi får plass til tre eller fem låser pr 2,2 meter, avhengig av om det er enkeltsidig eller dobbeltsidig stativ.

 4. Høring: Forslaget sendes ut på høring til relevante instanser, som bydelen, trafikkmyndighetene, park og idrett, byantikvaren og andre som berøres av planene. Samtidig sendes nabovarsel til berørte naboer.

 5. Avtaler: Om stativet settes på ikke-kommunal grunn må det inngås avtale med grunneier. Det samme gjelder om strømmen hentes fra privat strømkilde.

 6. (Etter punkt 5. er det ofte tilbake til start, fordi kommunale etater og/eller private har innsigelser til plasseringen. Da er det bare å se på alternative plasseringer i området.)

 7. Søknad: Om det i løpet av de foregående punktene ikke har dukket opp hindringer for plasseringen kan vi søke til Plan- og bygningsetaten om byggetillatelse for stativet.

 8. Entreprenørbefaring: Før vi kan grave må vi ha en kabelpåvisning og en gravemelding. I noen tilfeller må vi ha midlertidig skiltvedtak mens vi graver.

 9. Søknad: Før arbeidet kan starte må entreprenøren søke om igangsettelsestillatelse fra Oslo Kommune.

 10. Skiltvedtak: I flere tilfeller, som for eksempel der det bygges på parkeringsplass må det også fattes et nytt skiltvedtak i kommunen.

 11. Graving: Når alle tillatelser er på plass kan entreprenøren sette i gang. Asfalt skal skjæres, fundamenter skal graves ned og strøm føres frem i en grøft.

 12. Montering: Til slutt monteres stativet og reklamevitrinene på de fundamenterte stålføttene og strøm kobles til.

 13. Ferdig: Stativet legges inn i appen, og er klart til bruk! Punktum for prosessen settes når vi mottar ferdigattest fra Plan- og byggningsetaten.

Har du forslag til hvor det bør være et stativ?

Selv om vi har vært høyt og lavt i Oslo for å finne gode lokasjoner, tror vi at dere vet om steder vi kan ha oversett eller områder som fortjener en ny vurdering. Det vi ser etter er:

 • Plasseringer innenfor Ring 3, gjerne i nærheten av kollektivknutepunkt, som er lett å få øye på fra flere vinkler

 • En relativt flat plass på minimum 7 x 2,5 meter med kort vei til strøm, og hvor ombæringsbilen enkelt kan komme til.

Send forslaget med nærmeste gateadresse eller GPS-koordinater til post@oslobysykkel.no, så tar vi det med videre i planleggingen. Som du sikkert forstår er det ingen garanti for at det kommer et stativ akkurat her, men vi lover å vurdere alle forslag. Takk for hjelpen!

Did this answer your question?