Hva som skjer om du leverer en sykkel for sent

  • Har du sykkelen over tiden uten et kort knyttet til konto, vil du få en advarsel

  • Andre gang du leverer for sent blir abonnementet sperret

  • Sperring av profil gjelder ut hele sesongen, så det er lurt å følge med på tiden, og ta kontakt med oss hvis det oppstår problemer. 

Hvor lenge kan jeg ha en sykkel?

  • Du kan ha sykkelen inntil 60 minutter uten ekstra kostnad før du må låse den i en stasjon. 

  • Du kan ha sykkelen i totalt 3 timer.

Did this answer your question?