All Collections
Abonnement og vilkår
Hva skjer om sykkelen min forsvinner?
Hva skjer om sykkelen min forsvinner?

Forteller hva som skjer om sykkelen forsvinner, og dermed ikke tilgjengelig for andre medlemmer.

Oslo Bysykkel avatar
Written by Oslo Bysykkel
Updated over a week ago

Fra du låser opp en sykkel til den blir parkert på korrekt vis, og låst i en av våre stasjoner, er du ansvarlig for sykkelen. Blir en sykkel stjålet, og ikke kommer tilbake innen 14 dager, vil du bli erstatningspliktig for sykkelen. 

Etter 14 dager vil du få en faktura på 5000 NOK. Vi vil selvfølgelig kontakte deg i forkant.  

Pass derfor på at sykkelen er plassert på korrekt vis når du parkerer den, og at den er låst før du forlater den. 

Setter du fra deg bysykkelen utenom en av våre stasjoner, er det på eget ansvar.

Dersom bysykkelen du sist benyttet dukker opp med så store skader at den må kasseres eller ikke kan brukes uten svært omfattende reparasjoner, blir du erstatningsansvarlig uansett tiden som er gått, og vil motta en faktura med erstatningskrav på NOK 5 000,-.

Hvorfor blir fakturaen sendt ut etter 14 dager? 

Bysykkel er en delingstjeneste, og en bysykkel som ikke er tilgjengelig i anlegget utgjør en stor forskjell for alle våre medlemmer. En sykkel som har vært utilgjengelig i 14 dager utgjør i snitt 129 tapte turer, og vi må erstatte sykkelen.

Hva sier vilkårene om dette?

Er en sykkel ute av anlegget i 14 dager, er dette brudd på våre vilkår.

Derfor vil man bli erstatningspliktig for denne i henhold til vilkårene. Dette er uavhengig av om sykkelen kommer tilbake etter 14 dager eller ikke.

Did this answer your question?