All Collections
Informasjon om tjenesten
Spørsmål og svar
Hvorfor kommer det opp at det er 0 sykler tilgjengelige?
Hvorfor kommer det opp at det er 0 sykler tilgjengelige?

Beskrivelse av hvorfor det står at det ikke er sykler tilgjengelige når det er sykler i stativet

Oslo Bysykkel avatar
Written by Oslo Bysykkel
Updated over a week ago

Når det er en rød x ved siden av låsen betyr det at sykkelen eller låsen er ødelagt. Når dette skjer vil ikke syklene være tilgjengelige for utlån, og det vil derfor komme opp at det er 0 sykler tilgjengelige.

Vi drar ut og henter inn ødelagte sykler/reparerer låser så fort vi kan. 

Står det en sykkel i stasjonen, som hverken er tilgjengelig eller registrert som ødelagt, setter vi stor pris på tilbakemelding!

Did this answer your question?