Skip to main content
Hva er utvidet leie?

Hva det er og hvordan det funker

Oslo Bysykkel avatar
Written by Oslo Bysykkel
Updated over a week ago

Utvidet leie blir aktivert automatisk når leien din går over 60 minutter.

  • Utvidet leie gjør det mulig å bruke sykkelen i opptil 3 timer totalt per tur.

  • Du blir varslet før utvidet leie starter. 

  • Etter de inkluderte 60 minuttene, koster det 15 kr per påbegynte kvarter.
    Det vil si at du kan ha en sykkel i 3 timer, med maksimal pris på 120 kr.

Relevante artikler:

Did this answer your question?