Skip to main content
Hvorfor synes ikke stasjonen i appen?

Hvorfor et stativ som pleier å være synlig i appen ikke er det lenger

Oslo Bysykkel avatar
Written by Oslo Bysykkel
Updated over a week ago

Om en stasjon ikke synes i appen, er det fordi den er ute av drift. Dette er noe vi gjør manuelt om vi har oppdaget en feil ved stasjonen, og gjøres kun om det er helt nødvendig.

Skulle du oppleve dette, er vi på saken- og jobber med å få stasjonen opp igjen så fort som mulig! 

OBS: Husk at vi kun drifter stativene i Oslo, sjekk også at du ikke parkerer i Bærum. Disse stativene tilhører ikke bysykkelordningen i Oslo.

Did this answer your question?