Bilde av lampe og pinkode-felt på våre stativer

Alle våre stativer har en lampe som viser status på enheten du ønsker å ta ut. Denne lampen er lokalisert rett ovenfor hullet hvor sykkelen/sparkesykkelen er festet, som en ser av bilde over. Sjekk først at denne lyser grønt. Rødt lys/ingen lys betyr at det er noe galt med denne enheten.

Hvis lampen viser grønt taster du inn pinkoden på de numeriske tastene ved siden av dockingen. Pinkoden inneholder består av 5 siffer med tallkombinasjoner 1 til 3.

Etter du har tastet inn pinkoden vil lampen blinke frem til pinkoden er gjenkjent. Vent til den lyser grønt, som betyr at pinkoden er godkjent.

Dytt så sykkelen litt frem, før du trekker den ut av stativet.

Fant du svaret?