Første gang du reserverer en bil gjennom oss vil du bli kreditsjekket. Du kan lese mer om dette i våre vilkår.

Kreditsjekken utføres automatisk via vår partner Bisnode. Hvis den ikke godkjennes vil du få en feilmelding i app som forteller dette. Vi har ikke mulighet til å se resultatet av denne, annet en om den ble godkjent eller ikke.

Har du ikke blitt godkjent, og har spørsmål knyttet til dette tar du direkte kontakt med Bisnode.

Fant du svaret?