Så fort du oppdager at du ikke rekker å levere bilen tidsnok er det viktig at du prøver å forlenge leieperioden din. Dette gjør du i dashboardet i appen ved å trykke "forleng leie", og må gjøres før leieperioden utløper. Dersom du ikke får forlenget leieperioden skyldes dette oftest at en annen leietaker skal ha bilen etter deg.

Er bilen reservert etter deg og du ikke rekker tilbake til leveringstidspunktet er det viktig at du tar kontakt med oss på 679 00 400. Sørg deretter for at bilen leveres så fort som mulig slik at det ikke går utover neste leietaker.

I situasjoner dette påvirker neste leietakers leieperiode vil det påløpe et gebyr i tillegg til leiepris for den ekstra tidsperioden du har kjøretøyet. De til enhver tid gjeldende gebyrsatser er tilgjengelig her: http://www.otto.no/priser.
Otto forbeholder seg retten til å gjøre justeringer i gjeldende satser, og brukeren må selv holde seg oppdatert på hvilke satser som gjelder. Det er gebyrsatsen på tidspunktet avtale om leie av Kjøretøyet inngås i Appen, som gjelder for det aktuelle leieforholdet.

Fant du svaret?