คลิกที่นี่เพื่อเปิดดูเต็มหน้าจอ

วิธีการกระทบยอดเงินฝากกับรายการใน Statement ที่เราได้ทำการดึงรายการมาจากระบบของธนาคารที่เราใช้อยู่นั้น เพื่อนำกระทบยอดให้ตรงกับรายการที่เราได้ทำการบันทึกไว้ระบบ PEAK สามารถทำการกระทบยอดได้ดังนี้
ขั้นตอนที่  1  ให้เข้าไปหน้าการเงิน > ธนาคารที่เราต้องการกระทบยอด กดเข้าไปที่ธนาคาร

ขั้นตอนที่ 2 เมื่อกดเข้ามาในหน้าธนาคารแล้ว ให้ทำการเลือกที่ช่อง รายการใน Statement แล้ว กด Import 

ขั้นตอนที่ 3 หลังจากกด Import จะมีป๊อปอัพขึ้น ให้ทำการ Upload ไฟล์ เพื่อ Import ก่อนที่จะทำการ  Upload ไฟล์ ให้ลงข้อมูลในตาราง Excel ที่ทางเรามีให้ก่อนค่ะ โดยทำการกดตรงคำว่า ''ที่นี่'' เมื่อแล้วจะมีไฟล์ Excel ให้ทำการเปิดตารางขึ้นเพื่อทำการกรอกรายละเอียด

ขั้นตอนที่ 4 เมื่อเปิดไฟล์ Excel ขึ้นมา ให้กด Enable Editing  แล้วกรอกข้อมูลเข้าไปในตารางที่เรามีให้
ช่องแรกให้ทำการกรอก วัน/เดือน/ปี ในรูปแบบ (dd/mm/yyyy)
ยกตัวอย่างเช่น วันที่ 1 ตุลาคม 2019 ให้ทำการกรอก 01/10/2019
ช่องที่สอง ใส่ยอดเงิน ถ้าเป็นยอดเงินฝากให้ใส่ตัวเลขปกติ แต่ถ้าเป็นยอดถอนออกให้ทำการใส่ตัวเลขติดลบ
ช่องที่สาม เป็นการใส่หมายเหตุของรายละเอียด ซึ่งทั้งหมดนี้สามารถคัดลอกจากไฟล์ statement ของธนาคารที่ Export มาจากระบบของธนาคารก็ได้ โดยปรับให้ตรงตาม format นี้ (แต่ละธนาคารอาจจะมี format ที่แตกต่างกัน)

ขั้นตอนที่ 5  เมื่อเตรียมข้อมูลทั้งหมดลงในตราราง excel เรียบรอยแล้ว ให้ทำการ Upload ไฟล์ แล้วกด Import 

เมื่อกด Import แล้วรายการที่เรา Import เข้ามา จะทำการกระทบยอดให้อัตโนมัติ รายการที่ถูกกระทบยอดจะเป็นยอดที่ติ๊กเครื่องหมายถูก นั่นหมายความว่ายอดที่เราได้ทำการบันทึกไว้แล้วในระบบ กับยอดเงินเข้า-ออกในบัญชีเราตรงกันถูกต้อง ซึ่งหากไม่ได้ถูกกระทบยอดหมายความว่ารายการนั้น ไม่ตรงกับรายการที่บันทึกในระบบ ให้เราสามารถหารายการมากระทบยอด หรือสร้างรายการใหม่เองได้

เราสามารถตรวจสอบได้ว่า รายการที่บันทึกกับรายการที่ทำการกระทบยอดได้ตรงหรือไม่  สามารถตรวจสอบได้ที่รายการบันทึกบัญชี 

***จบขั้นตอนการกระทบยอดรายการใน Statement***

Did this answer your question?