คลิกที่นี่เพื่อเปิดเต็มหน้าจอ

ขั้นตอนและวิธีการการสั่งพิมพ์รายงานรายจ่าย ออกเป็นไฟล์ Excel สามารถทำตามวิธีและขั้นตอนได้ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 เข้าไปที่เมนู รายจ่าย > บันทึกค่าใช้จ่าย > ดูทั้งหมด

หลังจากนั้นให้กดพิมพ์รายงาน แล้วกำหนด วันที่ จากวันที่ ถึงวันที่ หากต้องให้รายงานรายจ่ายแสดงข้อมูลทุกรายการแบบละเอียด ให้ทำการติ๊กถูกช่องแสดงข้อมูลทุกรายการ แล้วทำการกดปุ่มพิมพ์รายงาน หลังจากนั้นเอกสารจะออกมาในรูปแบบ Excel

เมื่อกดปุ่มพิมพ์รายงานจะมี Popup ขึ้นให้ระบุว่าต้องการดาวน์โหลด หรือส่งรายงานไปทางอีเมล

ดาวน์โหลด: จะเป็นการโหลดลงกระดิ่งที่อยู่มุมขวาบน ซึ่งเมื่อกดดาวน์โหลดแล้ว ให้ไปคลิกที่กระดิ่งทางมุมขวาบน เพื่อโหลดรายงานลงเครื่องคอมพิวเตอร์

ส่งรายงานทางอีเมล: จะมี Popup ขึ้นให้ระบุอีเมลที่ต้องการรับรายงาน

เมื่อทำการระบุช่องทางการรับรายงาน ให้กดปุ่มพิมพ์รายงาน

-จบขั้นตอนวิธีการสั่งพิมพ์รายงานรายจ่าย-

Did this answer your question?