คลิกที่นี่เพื่อเปิดดูเต็มหน้าจอ

ขั้นตอนที่  1 ไปที่เมนูบัญชี > รวมรายงาน > รายงานงบกระแสเงินสด

ขั้นตอนที่ 2 ระบบจะแสดง Pop-up ขึ้นมาให้เลือกรายการที่ต้องการพิมพ์รายงาน
จากนั้นกดปุ่ม พิมพ์รายงาน 

ขั้นตอนที่ 3  การดาวน์โหลด โดยสามารถเลือกดาวน์โหลดเข้ากระดิ่ง หรือ ส่งเข้าอีเมล
จากนั้นกดปุ่มดาวน์โหลดหรือกดปุ่มพิมพ์รายงาน

ตัวอย่าง รายงานงบกระแสเงินสดที่ได้จากโปรแกรม PEAK เป็นไฟล์ Excel 
โดยฟีเจอร์ของเมนูนี้ใช้งานได้ทางแพ็คเกจ PRO Plus เท่านั้น

-จบขั้นตอนวิธีการพิมพ์รายงานงบกระแสเงินสด-

Did this answer your question?