วิธีการกระทบยอดเงินฝากด้วยการ(F035) Import Statement K-Bank รูปแบบ K-Plus SME PDF
PEAK Accounting avatar
Written by PEAK Accounting
Updated over a week ago

การ import bank statement ของธนาคารกสิกรไทย รูปแบบ K-Plus SME PDF ที่ได้ทำการดาวน์โหลดออกมาจากระบบของธนาคาร สามารถทำการ Import ได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1 เข้าที่หน้าการเงิน > ธนาคาร > ดูภาพรวาม

ขั้นตอนที่ 2 กดเข้าไปที่ธนาคารที่เราต้องการกระทบยอด

ขั้นตอนที่ 3 เมื่อเข้ามาในหน้าธนาคารแล้ว ให้กดที่หน้ารายการใน Statement > Import

ขั้นตอนที่ 4 เลือกรูปแบบของ K Bank Statement > ต่อไป

ขั้นตอนที่ 5 Choose File ที่เราดาวน์โหลดมาจากระบบของกสิกร > Import

ขั้นตอนที่ 6 เมื่อระบบ Import ข้อมูลเข้ามาทั้งหมดแล้ว ระบบจะทำการติ๊กการกระทบยอดให้

ขั้นตอนที่ 7 ถ้ารายการไหนยังไม่ได้กระทบยอดสามารถทำการติ๊กการกระทบเพื่อจับคู่รายการ ได้ เมื่อทำการติ๊กรายการแล้ว ระบบก็จะทำการกระยอดรายการที่เราเลือกให้ค่ะ

*****จบขั้นตอน*****


Did this answer your question?