วิธีการเพิ่มผังบัญชีสามารถทำได้ตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้


ขั้นตอนที่ 1: เข้าที่เมนูบัญชี > ผังบัญชี > + เพิ่มบัญชี

ขั้นตอนที่ 2: จะมี Pop - Up ขึ้นแสดง

กรอกข้อมูลที่ต้องการ เมื่อกรอกเรียบร้อยแล้ว กด “เพิ่มบัญชี”

ซึ่งผังบัญชีที่ทำการสร้างขึ้นมาใหม่นั้น รหัสผังบัญชีระบบจะทำการรันให้อัตโนมัติ ไม่สามารถกำหนดรหัสผังบัญชีได้

สามารถดูวิดีโอวิธีการเพิ่มผังบัญชี (NA001) ได้ที่ลิงก์ PEAK Account วิธีการสร้างผังบัญชี วินาทีที่ 0:00

- จบขั้นตอนวิธีการเพิ่มผังบัญชี –

Did this answer your question?