Alla samlingar
Hund - utfodringsguider
Insektsfoder - valp
Foderrekommendation - dräktiga & digivande tikar
Foderrekommendation - dräktiga & digivande tikar

Hur Petgoods valpfoder fungerar för dräktiga & digivande tikar 🐶

Karin Lundgren avatar
Skrivet av Karin Lundgren
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Petgoods valpfoder passar inte bara valpar utan även dräktiga och digivande tikar. Hundens näringsbehov varierar alltid beroende på bland annat ålder, kön och aktivitetsnivå, och för en dräktig tik tillkommer ytterligare faktorer som påverkar näringsbehovet; hur långt i dräktigheten hon är, hur många valpar hon har i magen och hur stor mjölkproduktion hon har. 🍼 I den här artikeln går vi igenom några vanliga frågor som du kan tänka på om du har en hund som väntar valpar:Vad är det skillnad mellan ett "vanligt" vuxenfoder och ett foder anpassat för dräktiga tikar?

Det är viktigt att ge rätt typ av foder om din tik är dräktig. När tiken blir dräktig ökar nämligen hennes behov av både energi, fett och protein. När hon börjar producera mjölk ger detta också ett ökat behov av mineraler i kosten, framförallt kalcium. Tiken kan också ha svårt att äta tillräcklig mängd foder när valparna ligger och tar plats i magen, och behöver av denna anledning också ett mer energirikt foder. Foder anpassade för dräktiga och digivande tikar är utformat efter de här speciella näringsbehoven.

När ska jag byta foder för min dräktiga tik?

Det går bra att byta till ett foder anpassat för dräktiga tikar redan efter parningen, men så länge tiken är i gott hull kan du också vänta till första ultraljudet för att få bekräftat att tiken är dräktig, innan du byter till ett foder för valpar och dräktiga/digivande tikar. Tänk på att göra en gradvis övergång från vuxenfodret till ett foder för dräktiga/digivande tikar som vid alla foderbyten.

Hur mycket mat ska min dräktiga tik ha?

Behovet av energi och därmed foder hos tiken varierar beroende på faktorer som tikens storlek, hur många valpar hon har, hur långt gången i dräktigheten hon är och hur mycket mjölk hon producerar.

Tabellen nedan är en ungefärlig hänvisning till tikens foderbehov, men du bör också hålla följande riktlinjer i bakhuvudet:

  • Vid dräktighetens första 4 veckor har tiken ungefär samma energibehov som vanligt, och du behöver inte öka mängden mat så länge hon inte tappar i hull. Om du inte redan bytt till valpfoder vid parningen kan du göra det under denna period. Tänk på att foderbyte alltid ska göras gradvis!

  • Vid dräktighetens sista fem veckor har tiken ett ökat energibehov på cirka 25-50%. En bra måttstock är att hon ska öka ungefär 25% i vikt och ha lite extra hull, men hon ska inte bli överviktig. Tänk på att valparna kan ta stor plats i magen, vilket både kan ge tiken sämre aptit och lätt göra att hon kräks om hon äter för mycket, så se till att utfodra flera gånger och i små portioner om hon har svårt att äta.

I fodertabellen nedan ser du ungefärligt foderbehov under dräktighet och digivning:

Hur mycket mat ska min digivande tik ha?

Tikens energibehov är som störst under digivningen och hon kan då få fri tillgång på valpfoder. Som mest mjölk producerar hon under tredje digivningsveckan, och energibehovet kan då vara fyrdubbelt jämfört med normalt!

När diandet minskar och valparna börjar äta valpfoder, minskar också tikens mjölkproduktion och därmed energibehovet. Beroende på tikens hull och hur många valpar hon har, kan man börja minska fodermängden igen. När valparna har flyttat hemifrån kan tiken fasas tillbaka till sitt vanliga vuxenfoder.

När kan valparna börja äta valpfoder?

När valparna är ungefär tre-fyra veckor gamla kan de successivt börja avvänjas från mjölk. De första dagarna ges bara små smakbitar av valpfodret, sedan ökas mängden gradvis. Om du vill kan du blöta upp valpfodret i början. Det är bra att utfodra valparna 4-5 gånger per dag medan de fortfarande diar, för att sakta men säkert få diandet att minska och foderintaget att öka fram till åtta veckors ålder då de ska vara helt avvanda för att kunna flytta till sina nya hem.

Foderrekommendationen på påsens utfodringstabell för valpar i åldern 1-2 månader (4-8 veckor) är beräknat på energibehovet när valparna är avvanda från mjölk.

Har du frågor gällande Petgoods valpfoder som även är anpassat för dräktiga och digivande tikar är du välkommen att maila oss direkt på help@petgood.com.

Fick du svar på din fråga?