Alla samlingar
Om insekter och våra produkter
En djupdykning i insektsprotein för hund och katt
En djupdykning i insektsprotein för hund och katt

Forskning och tabeller kring smältbarhet, aminosyraprofil och näringsrekommendationer

Karin Lundgren avatar
Skrivet av Karin Lundgren
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Innehållsförteckning


Protein och proteinkällor hos hund och katt - det grundläggande

Ett viktigt näringsämne för hund och katt, som ska tillgodoses genom kosten, är protein. Protein är involverat i nästan alla funktioner i kroppen; som uppbyggnad av muskler och celler, transport av hormoner, kemiska processer, och mycket annat. Protein kan också användas till energi.

Protein är uppbyggt av mindre beståndsdelar som kallas aminosyror. Olika proteinkällor har olika aminosyraprofiler. Alla djurarter har aminosyror som är essentiella för dem, vilket innebär att de behöver få i sig dessa aminosyror via kosten. Hundar har 10 essentiella aminosyror och katter har 11. Traditionella proteinkällor i hund- och kattfoder är till exempel fläsk, kyckling, nötkött eller fisk, men protein finns i många livsmedel, även vegetabiliska, varför alla ingredienser tillsammans bidrar till fodrets totala aminosyraprofil och proteininnehåll.

Något som är viktigt när det kommer till protein är tre faktorer:

 • Att djuret får i sig tillräcklig mängd protein

 • Att djuret får i sig alla essentiella aminosyror

 • Att proteinkällan är smältbar, det vill säga att djurets matsmältningssystem kan tillgodogöra sig den. Ju högre smältbarhet, desto mer av aminosyrorna och proteinet kan hunden eller kattens kropp ta upp.

Vi kommer nu gå in lite mer på djupet hur insektsprotein möter de här faktorerna och vilka näringsrekommendationer som gäller.

Innehåller insektsbaserat foder tillräckligt med protein?

Insekter är generellt väldigt proteinrika djur. Larven av svart soldatfluga som vi arbetar med i alla våra foder, innehåller i genomsnitt 55-60% protein. Anledningen till att de är så proteinrika, är att de vuxna flugorna som larven ska utvecklas till inte äter under sin livstid - det enda de ägnar sig åt är fortplantning. Larven måste med andra ord innehålla tillräckligt med protein och energi för att kunna utvecklas från larv till puppa och från puppa till fluga, och dessutom sedan en livstid på ungefär 7 dagar där de ska fortplanta sig och lägga nya ägg.

Rekommenderad proteinmängd för hund som fastställs genom forskning ligger på minst 18% för vuxna hundar och 22% för valpar. För vuxen katt ligger det på minst 25%.

 • Vårt vuxenfoder för hund innehåller 25% protein.

 • Vårt valpfoder innehåller 26% protein.

 • Vårt vuxenfoder för katt innehåller 31% protein.

Överskott av protein lagras inte i djurets kropp utan används istället som energi, omvandlas till fett eller utsöndras.

Hur ser aminosyrainnehållet ut hos svart soldatfluga?

Protein är som sagt uppbyggda utav mindre beståndsdelar som kallas aminosyror. Hundar har 10 essentiella aminosyror och katter har 11, vilket innebär att de måste få i sig de här aminosyrorna över miniminivå via kosten. Proteinets kvalitet påverkas av aminosyraprofilen, då en god aminosyraprofil ger en högre kvalitet av proteinet, och därmed ett lägre totalproteinbehov för att tillfredsställa behovet av aminosyror.

Nedan visas tabeller för essentiella aminosyror för vuxen hund och vuxen katt, där aminosyrainnehållet i våra foder jämförs med rekommenderad miniminivå hos hund respektive katt.

Essential amino acid

FEDIAF adult dog min. req. (g/100g DM) (based on MER of 110kcal/kg)

petgood adult dog diet

(g/100g DM)

Arginine

0.52

1.56

Methionine + Cysteine

0.76

0.85

Phenylalanine

0.54

1.23

Histidine

0.23

0.75

Leucine

0.81

2.01

Lysine

0.42

1.84

Isoleucine

0.46

1.2

Methionine

0.5

0.54

Threonine

0.52

1.06

Tryptophan

0.17

0.44

Phenylalanine + Tyrosine

0.89

2.92

Valine

0.59

1.6

Essential amino acid

FEDIAF adult cat min. req. (g/100g DM) (based on MER of 110kcal/kg)

petgood adult cat diet (g/100g DM)

Arginine

1.3

1.56

Histidine

0.35

0.89

Isoleucine

0.57

1.2

Leucine

1.36

1.97

Lysine

0.45

1.82

Methionine

0.23

0.82

Methionine + Cysteine

0.45

1.13

Phenylalanine

0.53

1.43

Phenylalanine + Tyrosine

2.04

3.38

Threonine

0.69

1.06

Tryptophan

0.17

0.47

Valine

0.68

1.67

Taurine

0.13

0.2

Men katter och taurin då?

Katter har behov av ytterligare en essentiell aminosyra som kallas taurin. Taurin är nödvändigt bland annat för hjärtat och nervsystemets funktion, och taurinbrist är förenat med allvarliga sjukdomar. Av denna anledning är det mycket viktigt att katten får i sig taurin via kosten, och alla torrfoder för katt berikas därför med denna aminosyra för att säkerställa tillräcklig mängd. Berikat taurin behöver enligt rådande regelverk inte skrivas ut på innehållsförteckningen, vilket gör att det inte är helt lätt att veta om kattfodret är berikat eller ej.

En studie från 2014 kikade på aminosyrainnehåll och proteinmängd hos 5 olika insektsarter inklusive svart soldatfluga, och kunde där konstatera att alla insektsarter överträffade de rekommenderade miniminivåerna av essentiella aminosyror och protein för hund. För katt innehöll alla insekterna alla essentiella aminosyror, men i enstaka insektsarter var taurin i för låga nivåer. Svart soldatflugelarv innehåller taurin, men för att väl överträffa kattens miniminivåer berikar vi fodret ytterligare. Minimirekommendationen för katt är 1300 mg taurin per kg, och vårt foder innehåller 2000 mg.

Är insektsprotein smältbart för hund och katt?

Den sista aspekten att kika närmre på är smältbarheten hos proteinet. Smältbarhet är ett mått på hur mycket av proteinet katten eller hunden kan tillgodogöra sig. Ju högre smältbarhet, desto mer av proteinet kan djurets kropp ta upp. Smältbarheten är därför precis som aminosyranivån kopplat till proteinkvaliteten. En hög smältbarhet ger en högre kvalitet av proteinet, och därmed ett lägre totalproteinbehov för att tillfredsställa proteinbehovet. Vi tänkte illustrera detta med ett förenklat exempel:

Vi har två foder med samma proteininnehåll, 30 gram per 100 gram. Proteinet i Foder A har en smältbarhet på 70% och i Foder B en smältbarhet på 85%. Då kommer djuret kunna tillgodogöra sig 21 gram protein från Foder A, men 25,5 gram från Foder B, trots att de har precis samma proteinvärde.

God smältbarhet anses ligga över ungefär 80%. Smältbarheten av insektsprotein av svart soldatfluga har studerats hos både hund och katt, och ligger på 85-90% i olika forskningsstudier. Hunden och katten kan med andra ord tillgodogöra sig en hög andel av proteinet. För att sätta det i perspektiv, ligger smältbarheten hos kyckling, som anses vara en högkvalitativ proteinkälla, på ungefär 80-90% beroende på vilken studie man kikar på.


I en studie av Freel et al fick olika grupper av hundar äta dieter innehållande olika andel larver av svart soldafluga, med en kycklingdiet som kontrollgrupp. Under studien utvärderades hundarnas mående genom både blodprov, avföringsprov och veterinärundersökningar. Studien visade att upptag av näringsämnen och aminosyror hos hundarna som fått äta insektsdiet var hög, och att faktorer som hundarnas vikt, avföringskvalitet och blodparametrar bibehöll goda värden. Studien drar också slutsatsen att smältbarheten av protein och fett var hög (89-97%) hos grupperna som fått äta insektsdiet.

En studie av Yi Hu et al gjordes på katt 2020, där man tittade på smältbarhet hos olika typer av insektsmjöl. Katterna fick under studien äta olika typer av insektsfoder, med ett kycklingbaserat foder som kontroll. Smältbarheten av protein konstaterades till 86-90% i alla grupper.

Hur ligger det till med kitin, egentligen?

En fråga som då och då dyker upp är ämnet kitin, och hur det är kopplat till proteinkvaliteten. Kitin är ett ämne som finns i många livsmedel; räkor, kräftor, bläckfisk, svamp, jäst, och även insekter. Kitin är den näst vanligast förekommande polysackariden i världen efter cellulosa, och är en typ av fiber. Högst andel kitin hittas i insektens exoskelett. Vi använder oss en av en larv, och därför är kitininnehållet lågt. Proteinmjölet som används kontrolleras också alltid avseende livsmedelskvalitet och näringsinnehåll.

Eftersom kitin är en typ av fiber, kan man tänka sig att detta skulle påverka smältbarheten hos fodret, men som nämns ovan visar sig protein från larven av svart soldatfluga ha mycket hög smältbarhet. Vissa studier drar slutsatsen att hundar delvis kan fermentera kitin i tjocktarmen, och fungerar där som en prebiotika då det ger näring till de goda tarmbakterierna. Det finns inget som tyder på att skulle vara skadligt för hunden eller katten att få i sig livsmedel som innehåller kitin.

Sammanfattning om proteinkvalitet, insektsprotein och näringsinnehållet i vårt foder

Ett proteins kvalitet är beroende av aminosyrainnehållet och smältbarheten. Ju bättre aminosyraprofil, desto högre kvalitet, och därmed lägre totalproteinbehov. Ju högre smältbarhet, desto högre kvalitet, och därmed lägre totalproteinbehov.

Tack vare en mycket god aminosyraprofil och en hög smältbarhet, är insektsprotein en högkvalitativ proteinkälla för hund och katt.

I petgoods foder har valt att arbeta med svart soldatfluga som enda animaliska proteinkälla. Vårt vuxenfoder ligger på 25% protein, vårt valpfoder på 26% och vårt vuxenfoder för katt på 31%.


Referenser och mer läsning

Mer läsning och vetenskapliga studier går att hitta på vår sida om forskningen bakom insektsprotein. Klicka på länkarna i referenslistan nedan för att komma till artikeln.

 1. World Small Animal Veterinary Association, WSAVA, Global Nutrition Committee Statement.

 2. Nutritional needs of cats and dogs. FEDIAF.

 3. Nutritional Requirements and Related Diseases of Small Animals. Sherry Lynn Sanderson.

 4. Nutritional Guidelines for Complete and Complementary Pet food for Cats and Dogs. FEDIAF.

 5. AAFCO methods for substantiating nutritional adequacy of dog and cat foods. AAFCO, Association of American Feed Control Officials.

 6. Digestibility and safety of dry black soldier fly larvae meal and black soldier fly larvae oil in dogs. Tarra A Freel, Alejandra McComb, Elizabeth A Koutsos

 7. Amino acid content of selected plant, algae and insect species: a search for alternative protein sources for use in pet foods. Sarah McCusker, Preston R Buff, Zengshou Yu, Andrea J Fascetti

 8. PSVI-26 Insect meals as novel protein sources in wet pet foods for adult cats. Yi hu et al.

 9. Recipes and processing. FEDIAF.

Fick du svar på din fråga?