Det är viktigt att ditt namn och din adress stämmer när du beställer ett kort. Om du har fler än ett namn registrerat hos Skatteverket väljer du vilket namn som ska stå på kortet i samband med att du genomför en kortbeställning. 

Om de namn eller adress som vi hämtar från Skatteverket är felaktiga behöver du gå till Skatteverkets hemsida för att göra ändringarna. Därefter kan du kontakta P.F.C. 

Hittade du svaret?