Det är viktigt att ditt namn och din adress stämmer när du beställer ett kort. Om du har fler än ett namn registrerat hos Skatteverket kan du välja vilket som ska stå på kortet när du beställer kortet. 

Om de namn eller adress som vi hämtar från Skatteverket är fel kan du gå til Skatteverkets hemsida för att göra ändringarna. Därefter behöver du kontakta P.F.C. 

Hittade du svaret?