P.F.C. är en tjänst som lanserats av PFC Technology AB, som är ett betalningsinstitut enligt lag (2010:751) om betaltjänster och står under Finansinspektionens tillsyn. PFC Technology AB ägs till majoriteten av grundarna samt ett antal investerare, däribland Nordea och NFT Ventures.

Hittade du svaret?