P.F.C. är inte en bank. Vi är ett betalningsinstitut enligt lag (2010:751) om betaltjänster och står under Finansinspektionens tillsyn. P.F.C. är en digital tjänst för finans och vardagsekonomi, utan fysiska kontor och i form av en mobilapp.

Hittade du svaret?