P.F.C. är säkert och pålitligt. Vi är ett betalningsinstitut enligt lag (2010:751) om betaltjänster och står under Finansinspektionens tillsyn. De insättningar som du gör hamnar på ett s.k. klientmedelskonto, vilket innebär att våra kunders insättningar är avskilda från bolagets medel.

Hittade du svaret?