I kategorier planerar verksamheten utefter uppsatta mål. En kategori kan innehålla planeringen för ett övergripande tema eller för kortare projekt. Exempel kan vara hur man tänker arbeta med Grön Flagg under året. Kategorin används sedan i ögonblick och reflektion för att koppla de aktiviteter man gör mot ett uppsatt mål.

I ögonblick och reflektion finns möjlighet att sortera utefter kategori för att få inblick i hur arbetet fortskrider.

Vårdnadshavarna kan ta del av kategorierna då de är inne i ett ögonblick eller reflektion för att på så sätt få en djupare förståelse för aktiviteten.

Hittade du svaret?