Reflektioner

Reflektion är den funktion där pedagoger har möjlighet att både enskilt och i arbetslaget reflektera och analysera kring den dokumentation som är gjord i ögonblicken. I ögonblicken finns möjlighet att sortera dokumentationen utefter kategori.

Ögonblick väljs ut och tas med in i reflektion. Där kan ytterligare media läggas till och en analys kring arbetet genomföras i förhållande till lärplanen och verksamhetens egna mål.Reflektionen postas sedan och blir därmed synlig för vårdnadshavarna.

Även för reflektioner finns det möjlighet att spara som utkast för att senare kunna återkomma och återuppta analysarbetet. Analysen i reflektionen används för att synliggöra verksamhetens arbete under året och skapar underlag för förskolans verksamhetsberättelse.

För mer information om hur du navigerar, filtrerar och hittar rätt i dokumentationen kan du se vår video om dokumentation & filtrering.

Hittade du svaret?