Na nákladové a výnosové účty. Při zaúčtování na jiný účet se v analýze nezobrazí.

Našli jste odpověď?