Running CLIENT-1 version 2017.2.0

...

java.awt.HeadlessException:

Linux: No X11 DISPLAY variable was set, but this program performed an operation which requires it.

Tato výjimka se objeví v případě spouštění klientské aplikace na serveru bez možnosti zobrazit rozhraní aplikace.

Řešení: spustit serverovou aplikaci, nikoliv klientskou

http://podpora.flexibee.eu/cs/articles/3422274-spusteni-nebeziciho-serveru

Našli jste odpověď?