Stornování dokladů se nezastavuje, nicméně probíhá velmi dlouho, je to z důvodu databázových triggerů.
Po stornování faktury se stornují navázané skladové doklady, ruší se skladové položky a po každém stornu dochází k přepočtu skladu.
Řešení je vypnutí těchto triggerů a postupovat následovně:

  1. Vypnout triggery - alter table dpolsklad disable tirgger user;

  2. Importovat XML pro storno faktur

  3. Zapnout triggery - alter table dpolsklad enable tirgger user;

  4. Spustit přepočet skladu

  5. Spustit přepočet stavů účtů

Poslední dva kroky mohou trvat několik hodin!

V době těchto operací by neměl do Flexi nikdo přistupovat, bylo by vhodné zakázat přístup včetně API. Doporučujeme tedy tento proces provést v noci.

Našli jste odpověď?