Vydaná faktura

  • u položek se používá sazba DPH 0%

  • řádky DPH se propisují dle předpisu zaúčtování (zboží – řádek 20, služba – řádek 21)

  • předpis zaúčtování musí obsahovat kód plnění pro DPH

  • řádek KH – bez vlivu na KH

  • podmínkou je, že Odběratele máme zaneseného v adresáři firem s vyplněným státem a zaškrtnuto pole Plátce DPH

Přijatá faktura

  • na položkách se uvádí příslušná sazba DPH (vyčíslí se tedy suma DPH, ale SUMA celkem = suma k úhradě je pouze hodnota základu)

  • řádky DPH se propisují dle předpisu zaúčtování (zboží – řádek 03-04,43-44; služba – řádek 05-06, 43-44)

  • předpis zaúčtování musí obsahovat kód plnění pro DPH

  • řádky KH A.2

  • podmínkou je, že Dodavatele máme zaneseného v adresáři firem s vyplněným státem a zaškrtnuto pole Plátce DPH

Text s informací, že je jedná o reverse charge, se na fakturu nepropisuje automaticky. Je nutné doplnit si ho ručně a to do pole Úvod nebo Závěr. Buď na dané faktuře nebo na Typu dokladu.

Našli jste odpověď?