Lze pouze přes pohyby na účtech (Účetnictví > Účetní výstupy > Pohyby na účtech), nejčastěji účet 314001, porovnat + a – proti sobě.

Našli jste odpověď?