V tiskové sestavě "Podklady k DPH dle data zaúčtování" jsou vidět doklady, které vstupují do DPH dle data uplatnit zdanitelné plnění z dokladu, ale datum zaúčtování je rozdílný.

Při kontrole účtu 343 je potřeba tyto rozdíly zohlednit.

Našli jste odpověď?