Do pole Kontaktní osoba v Přehledu o výši pojistného se dotahují informace
o aktuálně přihlášeném uživateli. Vyplnit je tedy můžete v modulu Nástroje -> Osoby
a uživatelé
. Pokud uživatel nemá vyplněný telefon, dotahuje se telefonní číslo
z nastavení firmy.

Našli jste odpověď?