Pokud v saldu zůstává vydaná faktura (FAV), o které víme, že již nebude uhrazena, řešením je vzájemný zápočet, kde na jedné straně bude faktura a na straně druhé se pouze proúčtuje (protiúčet je na vlastním uvážení).

Našli jste odpověď?