Vytvořit výdejku -> Výdej pro fakturaci (ceny ručně) -> Prodejní cenu si upravit dle potřeby -> Služby -> Vytvořit pokladní doklad (Příjem s mínusovou částkou).

Našli jste odpověď?