Nastane po následném příjmu a vyrovnání požadavků na výdej (i v případě, když se požadavky nevyrovnají ručně a pouze se po příjmu vytvoří nová výdejka s požadavkem - požadavek z předešlé výdejky se vyrovná a vytvoří se v nové).

Našli jste odpověď?