Toto může nastat, pokud je datum zahájení v minulosti a s položkou byly provedeny pohyby po tomto datu.

Inventura reflektuje programový stav v den data zahájení, pokud došlo k pohybům na skladě po datu zahájení, nebudou tyto pohyby reflektovány a je potřeba datum zahájení změnit (poté inventuru uložit a aktualizovat stavy), aby byly pokryty nebo vytvořit inventuru novou.

__________________________________________________________________

Může se hodit

Podrobný popis Inventury ve Flexi

Našli jste odpověď?