V případě, že vedete daňovou evidenci a po ukončení účetního období zjistíte, že máte ještě "někde v šuplíku" účtenky, které jste si neuplatnili v DPH, můžete postupovat následujícím způsobem. Vystavíte ve Flexi např. výdajový pokladní doklad, na záložce Daňová evidence, v řádku Daňová evidence, vyberete možnost Nespadá do DE a zároveň nastavíte správné řádky DPH a kontrolního hlášení.

Našli jste odpověď?