Pokud chcete provést inventuru, nejprve si vytiskněte stav skladu k datu. Následně pak, pokud využíváte požadavky na výdej (prodej do mínusu), vytvořte dorovnávací výdejku/příjemku těchto požadavků, která srovná stav skladu na správnou hodnotu.

Postup při inventuře:

  1. v menu Zboží - Inventury - tlačítko Nový - vyplňte pole Typ inventury, Datum zahájení a na záložce Upřesnění vyberte Sklad, kterého se inventura týká, a Stav inventury na hodnotu Zahájena,

  2. v dolní části formuláře klikněte na tlačítko Vlož položky - otevře se seznam položek na uvedeném skladu,

  3. pod seznamem položek klikněte na tlačítko Zvolit a položky se načtou do inventury s ceníkovým označením, názvem skladové karty a programovým stavem; lze také použít tiskovou sestavu Inventurní soupis zboží (doposud s uvedením programového stavu),

  4. rozkliknutím každé položky doplňte do inventurního seznamu reálný stav; můžete také použít tiskovou sestavu Inventurní soupis zboží (rozdíly), která obsahuje pouze položky s rozdílem mezi programovým a reálným stavem,

  5. nad seznamem záznamů klikněte na tlačítko Vygeneruj doklady a zvolte typ skladového dokladu pro příjem/výdej

  6. je vhodné vytvořit nový typ skladového dokladu, např. Inventura s nastavením příslušných předpisů účtování,

  7. po vygenerování skladových inventurních dokladů použijte tlačítko Aktualizuj stavy, tím se v okně inventury srovná reálný stav na stav programový,

  8. pokud ještě potřebujete doplnit nějaké položky do již provedené inventury, tedy po vygenerování inventurních skladových dokladů, je možné vstoupit do položek inventury a zapsat nový stav; pak opětovně vygenerujte doklady a zaktualizujte stavy.

Do položek inventury by měly být při zahájení inventury načteny všechny položky na daném skladě, event. lze přidat i položky, které v inventurním seznamu načteny nejsou, ale na skladě byly při inventuře nalezeny. Doplnění reálného stavu se prozatím musí provést ručně po otevření každé položky.

Našli jste odpověď?