Kusovník slouží k evidenci položek, ze kterých se daný výrobek skládá. Každá položka kusovníku musí být v ceníku uvedena. Nejprve založíme ceníkovou položku s hodnotou "výrobek, polotovar nebo nedokončená výroba" v poli typ zásoby v hlavičce formuláře ceník. Jako první se nabídne dialog s názvem výrobku (tj. položka, ke které se vytváří kusovník), v další fázi se přidává to, z čeho se výrobek vyrábí (tento materiál musí být v ceníku)

Kusovník slouží k evidenci položek, ze kterých se daný výrobek skládá. Každá položka kusovníku musí být v ceníku uvedena. Nejprve založíme ceníkovou položku s hodnotou "výrobek, polotovar nebo nedokončená výroba" v poli typ zásoby v hlavičce formuláře ceník. Jako první se nabídne dialog s názvem výrobku (tj. položka, ke které se vytváří kusovník), v další fázi se přidává to, z čeho se výrobek vyrábí (tento materiál musí být v ceníku)

Našli jste odpověď?