Vydané faktury padají do DPH dle data zdanitelného plnění.

Přijaté faktury padají do DPH dle data uplatnění zdanitelného plnění.

Našli jste odpověď?