Návod je platný pouze do verze aplikace 2021.4.0.

Při účtování způsobem B nastavíme příslušné předpisy zaúčtování na typech dokladů (buď v záložce účtování příslušné účty - 501 pro materiál, 504 pro zboží atd. nebo jsou zde předpřipravené předpisy zaúčtování pro způsob B).

Vypnout účtování skladu není možné, tvořilo by se tak mnoho nezaúčtovaných dokladů - vhodnější je tedy nastavit účet 504 nebo 501 apod. i jako účet skladu a příjemky/výdejky tedy budou účtovány 504/504. Doporučujeme zkontrolovat si i skupiny zboží a materiálu, aby na nich nebyl nastavený jiný účet, který by mohl zaúčtování ovlivnit.

Našli jste odpověď?