1. vstupte do menu Účetnictví - Inicializace následujícího účetního období (je možné opakovat),

  2. zaškrtněte příznak Provést převod skladu - tím zajistíte převod aktuálního stavu skladových položek do počátečního stavu nového účetního období,

  3. změnu potvrďte tlačítkem OK.

Našli jste odpověď?