Př. přijímáme zboží stále za stejnou cenu, např. 15.000 Kč a za stejnou cenu běžně i vydáváme. Stane se však, že při výpočtu stavu skladu k datu se nám zobrazí v poli Stav skladu v MJ 1 ks, ale v poli Stav skladu v Kč 45.000 Kč.

Otevřeme si modul Zboží - Skladové karty - dohledáme příslušnou kartu a otevřeme ji. Ve spodní části skladové karty se nacházejí všechny příjmy a výdaje zboží v aktuálním účetním období. Pokud je některá z výdejek s nulovou cenou, stav skladu v MJ nám odpovídá skutečnosti, avšak hodnota skladu v Kč se výdeji nesnížila.

V tuto chvíli je tedy potřeba v modulu Nástroje - spustit funkci Přepočet skladu, která do nulových výdejek doplní průměrnou cenu a hodnota skladu v Kč se vyrovná.

Našli jste odpověď?