Speciální funkce ve Flexi není, je však možné postupovat následovně:

  1. Prodej poukázek

  • Je nutné tyto poukázky evidovat v ceníku (jako dárkové poukazy)

  • Po přidání těchto položek do faktury by se faktura měla v pořádku odeslat do EET

  • Do faktury je prodej zadáván s plusem

2) Uplatnění poukázky zákazníkem

  • Do faktury nejprve přidáte celou částku faktury (může obsahovat 1 či více položek, mohou přesáhnout částku poukázky)

  • Poté do faktury přidáte poukázku (ceníkovou položku) s množstvím -1 (ve faktuře budete mít částku - částku poukázky)

  • Na uplatněnou poukázku se vytvoří výdejka s mínusem (poukázka bude vrácena na sklad)

Našli jste odpověď?