SLOVENSKO – Kontrolní výkaz daň z přidané hodnoty

Od 1.1.2014 vešel na Slovensku v platnost Kontrolní výkaz DPH. Pokud je tedy státem vaší firmy Slovensko, věnujte v systému Flexi v souvislosti s tímto výkazem pozornost při vyplňování následujících polí.

Pro vydané faktury:

  • menu Prodej – Typy dokladů – Typy vydaných faktur – záložka Účtování:

  • menu Prodej – Vydané faktury – záložka Účtování a řádek DPH:

  • menu Zboží – Ceník – záložka Správa:

Pro přijaté faktury:

  • menu Nákup – Typy dokladů – Typy přijatých faktur – záložka Účtování:

  • menu Nákup – Přijaté faktury – záložka Účtování a řádek DPH:

  • menu Zboží – Ceník – záložka Správa:

Hlavním výstupem je Kontrolní výkaz DPH, který naleznete v menu Účetnictví – Účetní výstupy.

Našli jste odpověď?