Chybu obvykle způsobuje chybné nastavení koeficientu pro MJ na dané ceníkové položce (záložka Instrastat). Pokud je měrná jednotka nomenklatury dané položky PCE (počet ks), je nutno vyplňovat koeficinet pro MJ = 1.

Našli jste odpověď?