V desktop aplikaci tato možnost není. Řešením je aktualizovat seznam přes API, zde naleznete strkturu stromu ceníku.

Popis polí stromu: https://demo.flexibee.eu:5434/c/demo/strom/properties

Pro případný přesun větve je potřeba upravit element otec = ID nové nadřazené kategorie, dále pak element cesta = stejná jako pro větev ve stejné úrovni a element pořadí = pro jistotu např. 99, zařadí se tak na konec.

Dojde k přesunu celé kategorie včetně podkategorií, nikoliv zkopírování.

Našli jste odpověď?