Pomocí API můžete do inventury přidat ceníkové položky s jejich stavem. V POST requestu zašlete kód ceníkové položky, reálné množství na skladě a identifikaci inventury, do které chcete položky přidat.

POST request zašlete na adresu server:port/c/firma/inventura-polozka.xml

Příklad XML:

<?xml version="1.0"?>
<winstrom>
<inventura-polozka>
<cenik>code:TRIKO123</cenik> // cen&#xED;kov&#xE1; polo&#x17E;ka
<mnozmjreal>157</mnozmjreal> // re&#xE1;ln&#xFD; stav skladu
<inventura>3</inventura> // ID inventury
</inventura-polozka>
</winstrom>

__________________________________________________________________

Může se hodit

Podrobný popis Inventury ve Flexi

Našli jste odpověď?