V případě neziskové organizace si v modulu Nástroje -> Číselníky -> Činnost vytvoříme hlavní a hospodářskou činnost. U každé je potřeba vybrat daný Typ činnosti.

Při každém vytváření dokladu poté budeme vybírat, o jakou činnost se jedná. Tato volba se následně automaticky propíše do VZZ.

Našli jste odpověď?