DUZP z příjemky do přijaté faktury

Flexi přebírá DUZP do přijaté faktury z příjemky

Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Režim vytváření dokladů z objednávek na straně vydaných faktur - datem zdanitelného plnění je dle zákona o DPH datum splnění dodávky nebo datum zaplacení a rozhodující je, která skutečnost nastane dříve.

Proto se na straně vydaných faktur do DUZP automaticky natahuje datum výdejky ze skladu. Ve spojení se skladovou evidencí se do faktury přetahuje DUZP, množství a prodejní cena (ne cena skladová, která podléhá automatickému výpočtu).


U přijatých faktur je situaci odlišná - zde jste povinni při zaevidování faktury použít data, která jsou uvedena na faktuře. Zákonem není nikde dáno, že je nutné příjemku na sklad vytvořit s datem uskutečnění zdanitelného plnění - v podstatě ani dopředu nelze vědět, jaké DUZP bude na budoucí faktuře.


Zcela obvykle dochází např. k případům, kdy je zboží odebíráno opakovaně v různých dnech - je tedy vytvořeno více příjemek na sklad a současně odběratel obdrží pouze jednu fakturu se souhrnem fakturovaných dodávek a samozřejmě pouze s jedním DUZP. Velice často se stává, že např. na dodacím listě nejsou uvedeny ceny nebo cena na faktuře je snížena o slevu.


Tyto skutečnosti nemůže software dopředu předvídat, stejně jako nemůže předvídat jaké DUZP bude na přijaté faktuře, a proto je při natahování příjemek zvolen způsob přenesení data z příjemky na DUZP přijaté faktury. Zejména z těchto důvodů nefunguje na straně nákupu režim stejný jako na straně prodeje.

Dostali jste odpověď na svou otázku?